50 درصد داروهای کشف شده بیولوژیک و بیوتکنولوژیک هستند / 13 نوع فرآورده بیوتکنولوژیک دارویی در دنیا مصرف می‌شود.
مدیر عامل شرکت داروسازی اسوه گفت: بیش از 50 درصد داروهای کشف شده و در حال مطالعه دنیا در سالهای اخیر منشاء بیولوژیک و بیوتکنولوژیک دارند.
به گزارش دکتر سلام به نقل ازمهر، دکتر عباس کبریایی زاده در خصوص رویکردهای نوین در صنایع دارویی دنیا در نمایشگاه ایران مد 86، افزود: رشد تولید داروهای جدید در حوزه بیوتکنولوژی 16 درصد و انکولوژی 18 درصد بوده و این در حالی است که متوسط رشد جهانی مصرف دارو 6 درصد بوده است.

وی اظهار داشت: بیش از 25 درصد داروهایی که در سال 2005 وارد بازار شده دارای منشاء بیولوژیک و بیوتکنولوژیک بودند که عمدتا داروهای تخصصی با شرایط تجویز و مصرف خاص بوده اند.

کبریایی زاده افزود: در حال حاضر بیش از 13 نوع فرآورده بیوتکنولوژیک (دارو و واکسن) در دنیا مصرف می شود که این فرآورده ها عمدتا در 10 سال اخیر تولید و مطرح شده اند.

وی افزود: بیشترین توجه بخش های R&D (تحقیق و توسعه)، به بیماری های سرطان، بیماری های عفونی، اختلالات ایمنی و سیستم اعصاب مرکزی است به طوری که به ترتیب 16 و 17 درصد از فعالیت های تحقیق و توسعه در حال انجام، به داروها و مواد تشخیص سرطان، 11 درصد داروهای عفونی، 10 درصد داروهای موثر بر ایمنی و 10 درصد به سیستم اعصاب مرکزی اختصاص دارند.

این متخصص علوم دارویی در خصوص وضعیت بازار جهانی دارو نیز گفت: این بازار از 320 میلیارد دلار در سال 2000 به حدود 700 میلیارد دلار در سال 2008 خواهد رسید.

وی درباره بازار داروهای ژنریک اظهار داشت: بازار ژنریک ها از حدود 20 میلیارد دلار به حدود 64 میلیارد دلار طی 8 سال آینده خواهد رسید و محصولات بیوفارسوتیکال طی سالهای ذکر شده نیز رشدی بیش از دو برابر داروهای معمول را تجربه خواهد کرد و پیش بینی می شود که بازار آن به حدود 100 میلیارد دلار برسد.

مدیرعامل شرکت داروسازی اسوه در خصوص سهم کشور ها در بازار دارویی دنیا گفت: آمریکا حدود 48 تا 54 درصد بازار دارویی دنیا و اروپا سهم 27 درصد از این بازار را به خود اختصاص داده و در کل 20 شرکت اول داروسازی دنیا 50 درصد بازار دارویی را در اختیار دارند.