steam sterilizer (1)

دستگاه های استریل کننده با بخار یا همان اتوکلاو های بخار ازیک منبع خارجی که عموما تاسیسات بیمارستان است بخار را دریافت می کنند و از ان جهت استریل کردن مواد استفاده می کنند. در این مطلب از وبسایت دکتر سلام تصاویری از انواع مدل های این دستگاه ها را مشاهده نمایید

steam sterilizer (2)

 

steam sterilizer (3)

steam sterilizer (4)

steam sterilizer (5)

steam sterilizer (6)

steam sterilizer (7)

steam sterilizer (8)

steam sterilizer (9)

steam sterilizer (10)

steam sterilizer (11)

steam sterilizer (12)

steam sterilizer (13)

steam sterilizer (14)

steam sterilizer (15)