dermal electro surgical unit (1)

دستگاه الکتروکوتر پوست یکی از لوازم مورد استفاده در جراحی پوست است و از آن برای برداشتن خال ها زائده های پوستی اسکار ها و جای زخم ها استفاده می شود.این دستگاه شامل یک گیرنده پوستی است که بر روی پوست حرکت داده می شود. تصاویری از این دستگاه و طرز کار آن را در زیر مشاهده نمایید

dermal electro surgical unit (2) dermal electro surgical unit (3)

dermal electro surgical unit (4)

 

dermal electro surgical unit (5)

dermal electro surgical unit (6)

dermal electro surgical unit (7)

 

 

 

dermal electro surgical unit (9)

 

dermal electro surgical unit (10)

dermal electro surgical unit (11)

dermal electro surgical unit (12)

dermal electro surgical unit (14)