Lensometer (1)

دستگاه عدسی سنج یکی از لوازم مورد استفاده در چشم پزشکی و اپتومتریست که از ان برای اندازه گیری و سنجش خواص لنز ها و عدسی ها از جهات مختلف استفاده می شود. این دستگاه در مدل های کامپیوتری ، اتوماتیک و دستی موجود هستند. تصاویری از این دستگاه را در ادامه مطلب مشاهده نمایید

lensometer (2)

lensometer (3)

lensometer (4)

lensometer (5)

lensometer (6)

lensometer (7)

lensometer (8)

lensometer (9)

lensometer (10)

lensometer (11)

 

 

 

lensometer (14)

lensometer (15)