باید شیوه هایی اتخاذ و به کار گرفته شود که مانع از قاچاق دارو شود.
دکتر سعید واقفی در گفتگو با مهر افزود: قاچاق دارو در همه جای دنیا وجود دارد و تنها مختص ایران نیست.

وی ضمن دفاع از تولیدات دارویی کشور، تصریح کرد: از سال 59 تا کنون، بیشترین حجم داروی مصرفی کشور در داخل تولید و تامین می شود.

دبیر انجمن داروسازان ایران همچنین به ارزان بودن قیمت دارو در کشور در مقایسه با دیگر کشورها اشاره کرد و افزود: قیمت دارو در ایران، یک پنجم قیمت آن در سایر کشورها است و این مسئله خود یک مزیت است.

واقفی در خصوص انحصار دولت در بخش دارویی کشور، اظهار داشت: مسئله این گونه که عنوان می شود نیست، زیرا هم اکنون 50 شرکت اجازه ورود دارو را دارند که البته این واردات خیلی محدود است.

دبیر انجمن داروسازان ایران، تهیه کارت هوشمند را بهترین شیوه برای جلوگیری از توزیع بی حد و حصر داروی غیر مصرفی در کشور دانست و گفت: با تکمیل کارت هوشمند، دیگر شاهد سوء استفاده از نسخ دارویی نخواهیم بود و بیماران خاص به اندازه مورد نیاز، دارو دریافت خواهند کرد.