defibrillator (1)

دستگاه الکتروشوک قلب یا دفیبریلاتور یکی از دستگاه های احیا کننده قلب است. مکانیزم کار این دستگاه چنین است که با استفاده از ولتاژهای بالا یک جریان الکتریکی مناسب را جهت به کار انداختن مجدد عضله قلب و شارژ الکتریکی آن به بدن بیمار منتقل میکند. تصاویر این دستگاه پزشکی را در زیر مشاهده نمایید.

defibrillator (1)

defibrillator (2)

 

 

defibrillator (6) defibrillator (7)

defibrillator (8)

defibrillator (9)

defibrillator (10)

defibrillator (11)

defibrillator (12)

 

 

 

defibrillator (14)