divorce-TOSUN-Avocat

طلاق گرفتن افراد با این مشکلات حتمی ست برخی عوامل در زندگی زناشویی وجود دارند که خودبخود موجب جدایی زوجین می شوند!

پروانه عبدی، روانشناس عمومی گفت: اکثر زوجین بعد از رفتن زیر یک سقف تفاوت‌هایشان از جنبه‌های مختلف آشکار می‌شود. خط قرمز‌هایی برای هم در افکار خود می‌سازند و هر کدام دیگری را متهم نشان می‌دهند.
وی ادامه داد: انتخاب نادرست و ناآگاهانه یکی از دلایل طلاق است دوستی‌های خیابانی و دانشگاهی که بدون در نظر داشتن فاصله طبقاتی و فرهنگی خانواده‌ها اتفاق می‌افتد. دوستی‌ها و روابطی که به مسائل جنسی ناآگاهانه منجر می‌شود.
عبدی افزود: بیشترین صدمات طلاق از جمله آسیب‌های اجتماعی و روانی به فرزندان خانواده بر می گردد.
این روانشناس در ادامه گفت: اگر مشاوره قبل از ازدواج صورت گیرد، تفاوت‌های فرهنگی، مالی و اجتماعی زوجین مشخص و انتخاب آنها آگاهانه و منطقی خواهد بود.
اسماعیل حضرتی وکیل پایه یک دادگستری نیز درباره این موضوع در گفت‌و‌گو با   خبرنگار خانواده باشگاه خبرنگاران گفت: امروزه بیشتر زوج‌هایی که برای طلاق رجوع می‌کنند به دلیل تنوع طلبی و توقعات بیش از حدشان از زندگی است، با برآورده نشدن نیازهایشان از یک طرف یا دو طرف کار به طلاق می رسد.
وی اضافه کرد: اگر حس دست نیافتن به حقوق و خواسته‌های مالی به زن دست دهد از روی اعتبار مهریه دادخواست طلاق می‌دهد که مشکلات بعدی را در پی دارد.
این وکیل دادگستری تاکید کرد: اگر زوج‌ها از همه لحاظ همدیگر را درک کنند و به هم فرصت جبران اشتباهات را بدهند و با کمک هم زندگی را بر پایه خوبی و خوشبختی بسازند طلاق گمنام می‌شود.
باشگاه خبرنگاران