تحقيقات نشان داده كلسيم از بروز عفونت ها در طول سفر پيشگيري مي كند.

به گزارش دکتر سلام به نقل از پايگاه خبري آبزرور، محققان درتابستان به توريست ها توصيه مي كنند ،براي جلوگيري از بيماريهاي گوارشي كلسيم مصرف كنند.
محققان هلندي اعلام كردند: مقدار كلسيم موجود در غذاها بر خطر سرايت آلودگي و عفوني موثر است.
بنابراين گزارش، اين فرضيه در ابتدا بر روي موشهاي صحرايي آزمايش شد و سپس بر روي 32 داوطلب ادامه پيدا كرد. در طول 10 روز آنها رژيم غذايي متفاوتي را دريافت كردند پس از 10 روز تمام داوطلبان آبميوه هاي آلوده با باكتري E را دريافتند. افرادي كه ميزان بيشتري از كلسيم دريافت كرده بودند ظرف 2 روز بهبود يافتند و گروه ديگر در  3 روز و بيشتر بهبود يافتند.
ياد آور مي شود، شدت بيماري درگروه اول كمتر ازگروه ديگر مشاهده نشد.