joint bandages (1)

باند کشی یکی از لوازم پزشکی بسیار پر کاربرد است و در اکثر شاخه های پزشکی و ورزشی مورد استفاده قرار می گیرد. این باندها در انواع و جنس های مختلف یافت می شوند.عکس هایی از این باندها و انواع استفاده های آن ها را در ادامه مطلب مشاهده نمایید.

joint bandages (1)

joint bandages (2)

joint bandages (3)

joint bandages (4)

joint bandages (5)

joint bandages (6)

joint bandages (7)

joint bandages (8)

joint bandages (9)

joint bandages (10)

joint bandages (11)

joint bandages (12)

joint bandages (13)