how-to-pluck-eyebrows

چگونه به ابروها فرم بدهیم تا زیبایی صورت بیشتر شود. برخی مواقع شکل دادن نادرست ابرو باعث می شود که چهره زشت تری بگیریم. پس باید مدل متناسب صورت را  رعایت کنید که دراینجا آموزش می دهیم

ابروها مثل یک قاب زیبا هستند که صورت را کادر می کنند.

بهترین فرمول برای شکل دادن ابروها از این قرار است:

بهترین روش برای شکل دادن به ابروها

_ از یک خط کش کوچک یا مداد استفاده کرده و نوک مداد را بطور عمودی در کنار پره بینی قرار دهید طرف دیگر آن از هر جای ابرو گذشت سر ابرو از آن جا شروع میشود.

_ برای اینکه بدانید کمان ابرو یا بالا ترین نقطه ابرو کجا باید باشد نوک مداد را روی نوک بینی قرار دهید و مداد را بطو مایل طوری قرار دهید که از روی سیاهی چشم بگذرد در هر کجا که ابرو را قطع کند آنجا باید بلندترین نقطه کمان ابرو باشد.

_ هرگز دم ابرو ها را بر ندارید زیرا بر اثر مرور زمان دیگر در نمی آید . برای اینکه بدانید کجا دم ابرو تمام میشود نوک مداد را در کنار پره بینی قرار دهید و مداد را بطور مایل از کنار گوشه بیرونی چشم بگذرانید هر جا ابرو را قطع کرد آن جا دم ابرو خاتمه پیدا میکند.

_ اگر ابروهایتان کم پشت شده با یک برس کوچک و سایه چشم هم رنگ ابروهایتان جاهایی که خالی است پر کنید.

_ برای اینکه ابروهایتان زیباتر بنظر بیایند همیشه زیر ابرو هایتان سایه سفید بزنید.

_ در آخر کار از یک ریمل بیرنگ استفاده کنید و ابروهایتان را بطرف بالا شانه کنید . اگر ریمل بیرنگ ندارید از ژل مو استفاده کنید. با این کار ابروهایتان برای مدت طولانی سر جای خود می ایستد.