Ecigs

این سیگارهای الکترونیکی بهترین و موفقیت آمیزترین راهها برای ترک سیگار بوده اند و افراد زیادی به وسیله آن ها توانسته اند از شر سیگار کشیدن خلاص شوند.

سال‌هاست استفاده از سیگارهای الکترونیکی در دنیا رواج یافته و بسیاری از افراد سیگاری از آن به‌عنوان جایگزین مناسبی برای سیگارهای معمولی استفاده می‌کنند تا از این طریق بتوانند به مرور کشیدن سیگار را ترک کنند. ولی چند وقتی است خبرهایی حاکی از موثر نبودن این قبیل سیگارها در فرآیند ترک سیگار منتشر شده است.
بسیاری از شرکت‌های تولید سیگارهای الکترونیکی معتقدند استفاده از این نوع سیگارها در ترک سیگار افراد سیگاری موثر است ولی محققان در جدیدترین گزارش‌های ارائه شده نشان داده‌اند که این مقوله پایه و اساس علمی ندارد و نمی‌توان بر آن تکیه کرد.
محققان در آزمایش‌های پیشین بیش از هزار فرد سیگاری را مورد بررسی قرار دادند و نحوه اثر سیگارهای الکترونیکی را در موفقیت آنها برای ترک سیگار ارزیابی کردند.
نتایج به دست آمده نشان می‌داد افرادی که از سیگارهای الکترونیکی استفاده می‌کردند در ترک سیگار موفقیت بیشتری داشتند. حتی آمار ترک سیگاری‌هایی که به دنبال استفاده از سیگارهای الکترونیکی بودند، بیشتر از مصرف چسب‌های نیکوتین‌دار یا داروهای مشابه بود. ولی محققان مدتی بعد این یافته‌ها را نفی کردند. با وجود اینکه تحقیقات قبلی نشان از تاثیرگذاری سیگارهای الکترونیکی در فرآیند ترک سیگار داشت اما بررسی‌های اخیر تاثیر بلندمدت این سیگارها را تایید نمی‌کند.
سیگارهای الکترونیکی با سوزاندن تنباکو کار نمی‌کنند، ولی در عوض از نیکوتین بخار شده استفاده می‌کنند و در واقع، فرد سیگاری بخار را استنشاق می‌کند. یافته‌هایی که در سال 2014 به دست آمد حاکی از آن است افراد سیگاری‌ای که علاوه‌بر استعمال سیگار الکترونیکی از سیگارهای معمولی نیز مصرف می‌کنند، موفقیتی در ترک سیگار حاصل نمی‌کنند.
افرادی که از سیگارهای الکترونیکی استفاده می‌کنند معمولا دچار عوارضی می‌شوند که از این میان می‌توان به خشکی دهان، تحریک ناحیه گلو و کوتاهی نفس‌ها اشاره کرد. همچنین این نوع سیگارها خطر بروز مشکلاتی چون التهاب ریه و ضربان غیرمعمول قلب را افزایش می‌دهد اما این عوارض در استفاده از چسب‌های نیکوتین‌دار مشاهده نمی‌شود.

روزنامه فرهیختگان