Brace (1)

بریس ها یک سری لوازم برای نگه داری و کمک به مفاصل آسیب دیده هستند و دارای انواع مختلف برای کاربرد های مختلفی هستند از بریس زانو و مچ پا و مچ دست گرفته تا کتف و حتی دندان ها هم وجود دارند. عکس های با کیفیت از انواع بریس را در زیر مشاهده نمایید.

Brace (2)

Brace (3)

Brace (4)

Brace (5)

Brace (6)

Brace (7)

Brace (8)

Brace (9)

Brace (10)

Brace (11)

Brace (12)

Brace (13)