5-things-to-keep-in-mind-before-coloring-your-hair

برخی از خانمها وقتی موهایشان را رنگ میکنند پیشمان میشوند و هفته ها طول میکشد تا این رنگ از بین برود ازاین رو باید  قبل از رنگ کردن موهایتان مراقب باشید. دراینجا 5 مرحله است که قبل از رنگ کردن مو باید انجام دهید
1- موهای خودرا  مورد  بررسی قرار دهید
آیا ریزش موی شدید دارید آیا فکرمی کنید زمان مناسبی برای رنگ کردن مو نیست؟ اگر موهای شما آسیب دیده است خواهد ریخت فقط به رنگ کردن مو فکر نکنید سلامتی مو را نیز در نظر بگیرید
2- مارک مطمئنی بخرید
بسیاری از خانمها  به دنبال قیمت پایین رنگ مو هستند و از کیفیت محصول چشم پوشی میکنند. رنگ مو برای مو ضرردارد  با این حال شرکتهای معروف اثرات مضر آنرا کاهش داده اند بنابراین مارک مطمئنی بخرید
3-تغییرات شدید
منظور ما رنگ کردن کاملا متفاوت مو است اگر موهای شما سیاه و سفید است شما نباید بلوند یا قرمز بکنید چون باید مواد شیمیایی زیادی استفاده کنید  و یا از مواد بی رنگ کننده استفاده کنید فقطط موهای خودرا دو رنگ روشنتر یا تیره تر از موهای رنگ اصلی خود بکنید
4-تست رنگ مو
اگر اولین بار است که موهای خودرا رنگ میکنید باید  آن را تست کنید تا مطمئن شوید که نسبت به این محصول حساست ندارید
5-انجام رنگ مو توسط ارایشگر
آرایشگراند ققیقا میتوانند  رنگ مو را با نسبتهای دقیق مخلوط کنند. شما خودتان اینکاررا انجام می دهید

منبع- اختصاصی http://www.hidoctor.ir