blood warmer (1)

دستگاه بلاد وارمر یا خون گرم کن دستگاهی است که برای گرم کردن خون ومشتقات خونی از حالت فریز شده ومنجمد به کار گرفته می شود.تصاویری از مدل های متفاوت این دستگاه را در ادامه همین مطلب از وبسایت دکتر سلام مشاهده نمایید

blood warmer (2)

blood warmer (3)

blood warmer (4)

blood warmer (5)

blood warmer (6)

blood warmer (7)

blood warmer (8)

blood warmer (9)

blood warmer (10)

blood warmer (11)

blood warmer (12)

blood warmer (13)

blood warmer (14)

blood warmer (15)