triangular bandage (1)

بانداژ های گوشه دار یا باند مثلثی یکی از وسایل پزشکی است که بیشتر برای شکستگی ها و کنترل و بستن مفصل ها به ویژه در مورد مفصل دست کاربرد دارد. درادامه با وب سایت دکتر سلام همراه باشید و تصاویری از انواع این بانداژ ها مشاهده نمایید.

triangular bandage (2)

triangular bandage (3)

triangular bandage (4)

triangular bandage (5)

triangular bandage (6)

triangular bandage (7)

triangular bandage (8)

triangular bandage (9)

triangular bandage (10)

triangular bandage (11)

triangular bandage (12)

triangular bandage (13)

triangular bandage (14)