health_20131125104855

با این روش های جالب قادر خواهید بود پی به شخصیت افراد مختلف ببرید و از انواع خصوصیات و رمر و راز درونی آنان پرده بردارید.

همه ما به نوعی دوست داریم که احساسات و شخصیت اطرافیان خود را بشناسیم تا در نتیجه بتوانیم در موقعیت‌های مختلف برخوردی مناسب با آن‌ها داشته باشیم.

با وجود پیشرفت تکنولوژی، هنوز هم روش‌های سنتی شناخت شخصیت از روی دست‌خط، امضاء رنگ چشم، چهره، تاریخ تولد و… در بین مردم طرفداران خاص خود را دارد، اما آیا به درستی شناخت شخصیت از طریق روش‌های متفاوت پایه علمی دارند؟

*شناخت شخصیت از روی دستخط

می‌توان از روی دستخط به برخی از ویژگی‌های فرد پی برد، از جمله اینکه افرادی که در حین نوشتن فشار بیش از اندازه بر روی کاغذ می‌آورند، دارای استرس و اضطراب هستند و یا در مقابل، افرادی که در نوشتن، کلمات آن‌ها محور و یا کم رنگ است، نمایانگر افسردگی آنان است.

همچنین افرادی که ریز می‌نویسند، اغلب خجالتی، درس خوان و دقیق هستند و افرادی که درشت می‌نویسند، انسان‌های برون گرایی هستند که تمایل دارند توجه همه را به خود جلب کنند و یا افرادی که متوسط می‌نویسند، شخصیتی متعادل دارند.

حسین ابراهیمی مقدم، روانشناس در این خصوص معتقد است: در مواردی مثل امضاء کردن فرد در وسط صفحه، تا حدودی شاید بتوان به خود مداری یا خود مرکز بینی مشکوک شد و یا کسانی که از حروف خیلی کوچک و ریز در نوشتن استفاده می‌کنند، توان به مسائلی از قبیل خود کم بینی یا کاهش اعتماد به نفس پی برد که همه این موارد به عنوان یک نشانه اصلی و قطعی در مورد شخصیت فرد قابل استفاده نیست.

*شناخت شخصیت از روی چهره

حالت صورت و چهره اشخاص نیز یکی دیگر از راه‌های شناخت شخصیت است که در بین مردم رایج است، تا جایی که برخی معتقدند افراد با صورت کشیده و دراز صبور هستند، افراد دارای صورت مربعی شکل، سخت کوش بوده، افراد با صورت پهن، دانا و مهربان هستند و همچنین افراد با صورت گرد، پر انرژی به حساب می‌آیند.

*شناخت شخصیت از روی جمجمه

ایده جمجمه خوانی در سال 1800 ایجاد شد که در قرن نوزدهم نیز گاهی برای تحقیقات پلیسی از آن استفاده می‌شود.

طرفداران نظریه جمجمه خوانی می‌گویند شخصیت و احساسات افراد را می‌توان از روی شکل جمجمه آن‌ها تشخیص داد و حتی ادعا دارند بزهکار بودن یا نبودن اشخاص نیز از روی جمجمه آن‌ها قابل تشخیص است.

نمی‌توان به روش‌های شخصیت شناسی اعتماد کرد

از آن‌جایی که ابعاد شخصیت انسان‌ها پیچیده و متفاوت است و عوامل متعددی می‌تواند در بروز شخصیت افراد، تاثیر گذار باشد، در نتیجه اکتفا کردن صرف به روش‌های مختلف شخصیت شناسی، به نظر عقلانی نبوده و در حقیقت مواردی که با عنوان‌های مختلف شناخت شخصیت نامبرده می‌شوند، نسبی هستند.

گزارش: زهرا حسینی سرشت