در بيماران مصروع به علت مصرف بعضي داروهاي صرع از جمله فني توئين، تورم و افزايش حجم لثه مشاهده شده و ميزان شيوع آن حدود 50 درصد است.

دكتر بابك اميري، متخصص مغز و اعصاب به باشگاه خبرنگاران گفت: ساختمان شيميايي بعضي از داروهاي ضد صرع به گونه‌اي است كه باعث افزايش تعداد و حجم عروق لثه‌اي شده و در نتيجه افزايش حجم و التهاب را به دنبال خواهد داشت.
وي اعتقاد بعضي از پزشكان را در تورم لثه به عنوان عامل اوليه دارو بيان كرد و افزود: به اعتقاد برخي از پزشكان عامل دارو، عامل اوليه بوده و وجود پلاك ميكروبي باعث تشديد آن مي‌شود و برخي ديگر بر اين باورند كه عامل دارويي عامل ثانويه و تشديد كننده است.
اميري اظهار داشت: در بيماران مصروع به علت مصرف بعضي داروهاي ضد صرع از جمله فني توئين تورم و افزايش حجم لثه مشاهده شده و درصد شيوع آن حدود 50 درصد است.
وي حفظ بهداشت دهان و دندان را تا حد زيادي موجب پيشگيري و بهبود اين ناراحتي عنوان كرد و ادامه داد: بيمار مصروع بايد قبل از شروع مصرف دارو به دندانپزشك مراجعه كرده تا تحت عمل جرم گيري قرار گيرد.