Workers in busy office

 

تحقیق جدید می گوید: پخش صداهای طبیعی مثل صدای جریان آب در محل کار می تواند خلق و خوی کارمندان را بهبود داده و میزان بهره وری آنها را افزایش دهد.

تعداد زیادی از شرکت ها سیستم های پوشش صدا را به کار می گیرند که صدای پس زمینه در اتاق ها را بالا برده و در زمان ارائه سخنرانی عوامل حواس پرتی آزار دهنده را کمتر می کند.

 

جوناس براسچ (موسیقی شناس) می گوید:اگر به نزدیک یک شخص نشسته باشید، می توانید به راحتی متوجه حرف آن شخص شوید. اما اگر از آن شخص دور شوید، صحبت های آن فرد توسط سیگنال های پوشاننده پنهان می شود.

سیستم پوشش صدا همچنین توانایی شناختی را بهبود می دهد به خصوص در زمان ارائه ی سخنرانی های خصوصی.

در آزمایش این تحقیق از صدای طبیعی استفاده شده بود که از صدای جریان آب در رودهای جاری در کوه تقلید شده بود.

آلانا دلواچ می گوید: صدای جریان آب در کوه به اندازه کافی تصادفی بود و باعث حواس پرتی نمی شد. این دقیقا نکته ی کلیدی و موفقیت آمیز سیگنال پوششی است.

سیستم پوشش صدا برای هر فضای کاری به صورت سفارشی توسط مشاوران طراحی می شود، و به طور معمول با بلند گوهایی که در سقف تعبیه شده اند پخش می شود.

برای 40 سال گذشته، سیگنال های پوششی استانداری که به صورت تصادفی به کار گرفته شده اند شامل حالت های پایدار نویز الکترونیکی معروف به نویز سفید، بوده است.

استفاده از صداهای طبیعی به عنوان سیگنال پوششی می تواند فواید دیگری به غیر از بهره وری در محل کار هم داشته باشد.

کارمندانی که به صداهای طبیعی گوش داده بودند نسبت به کسانی که در معرض سیگنال های پوششی سنتی قرار داشتند، بهره وری بیشتر و به طور کلی خلق و خوی بهتری هم داشتند.

براسچ اشاره می کند: می توان از صداهای طبیعی برای بهبود حال و هوای بیمارانی که برای روزها یا هفته در بیمارستان بستری هستند هم استفاده کرد.

نویسندگان این تحقیق ، یافته های خود را در صد و شصت و نهمین انجمن آکوستیک آمریکا که در پیترزبورگ برگزار شد، ارائه کردند.

 

این مطلب توسط تیم مترجمین مجله پزشکی دکتر سلام ترجمه شده است و استفاده از آن فقط با ذکر منبع (hiDoctor.ir) مجاز می باشد.