Dental Dressing (1)

پانسمان دندانپزشکی موادی هستند که پس از جراحی های دندانپزشکی بر روی محل جراحی زده می شود تا مانع خونریزی شود. این مواد به صورت های مختلف و قابل برش خوردن قابل یافت هستند .تصاویری از این نوع پانسمان و اثر آن را مشاهده نمایید.

با پول یک پیتزا لاغر شو

به کمک این کلینیک تخصصی می تونید بیش از ۷ کیلو در یک دوره (۲۱روزه) وزن کم کنید و به اندام ایده آل خودتون برسید.
پشتیبانی و مشاور رایگان
کاهش وزن تضمینی بدون بازگشت

Dental Dressing (2)

Dental Dressing (3)

Dental Dressing (4)

Dental Dressing (5)

Dental Dressing (6)

Dental Dressing (7)

Dental Dressing (8)

Dental Dressing (9)

Dental Dressing (10)

Dental Dressing (11)

Dental Dressing (12)

Dental Dressing (13)

Dental Dressing (14)