Parafilm (1)

پارافیلم ها ورقه های نازک و نیمه شفافی هستند که وظیفه آن ها مسدود کردن درب های سلول است و در آزمایشگاه ها کاربرد وسیع دارند. این ورقه ها در انواع و اندازه های مختلفی یافت می شوند. در ادامه این مطلب تصاویری از انواع این ورقه ها را مشاهده نمایید.

Parafilm (2) Parafilm (3) Parafilm (4) Parafilm (5) Parafilm (6) Parafilm (7) Parafilm (8) Parafilm (9) Parafilm (10) Parafilm (11) Parafilm (12) Parafilm (13) Parafilm (14) Parafilm (15)