pulse-capnograph (1)

دستگاه پالس کاپنوگراف وسیله ای است که برای اندازه گیری میزان اکسیژن و دی اکسید کربن موجود در یک سیکل تنفسی مورد استفاده قرار می گیرد . این دستگاه در مدل های رومیزی و دستی یافت می شود. تصاویری از این دستگاه و مدل های آن را مشاهده نمایید.

pulse-capnograph (2)

pulse-capnograph (3)

pulse-capnograph (4)

pulse-capnograph (5)

pulse-capnograph (6)

pulse-capnograph (7)

pulse-capnograph (8)

pulse-capnograph (9)

pulse-capnograph (10)

pulse-capnograph (11)

pulse-capnograph (12)

pulse-capnograph (13)

pulse-capnograph (14)