panorex (1)

دستگاه پانورکس یکی از دستگاه های بسیار مهم در دندان پزشکی است که وظیفه آن انداختن عکس از دندان ها به صورت پانوراما و کامل است برای تشخصی پوسیدگی ها و … تصاویری از این دستگاه و عکس گرفته شده با آن را مشاهده نمایید.

panorex (2)

panorex (3)

panorex (4)

panorex (5)

panorex (6)

panorex (7)

panorex (8)

panorex (9)

panorex (10)

panorex (11)

panorex (12)

panorex (13)

panorex (14)