Silicone Heel Pad (1)

پد پاشنه سیلیکونی نوعی بالشتک پر شده از ماده سیلیکون که در ناحیه پاشنه یا در داخل کفش جای می گیرد و باعث توزیع بهتر فشار کف پا می گردد .این پد ها در اندازه ها و ابعاد گوناگون یافت می شوند. تصاویری از این نوع پد را در ادامه مطلب مشاهده نمایید.

Silicone Heel Pad (2)

Silicone Heel Pad (3)

Silicone Heel Pad (4)

Silicone Heel Pad (5)

Silicone Heel Pad (6)

Silicone Heel Pad (7)

Silicone Heel Pad (8)

Silicone Heel Pad (9)

Silicone Heel Pad (10)

Silicone Heel Pad (11)

Silicone Heel Pad (12)

Silicone Heel Pad (13)