Close-up of a pregnant woman during medical visit

می خواهیم رابطه دیابت بارداری و جنسیت نوزاد را پیدا کنیم و تاثیرات جنین دختر و جنین پسر را در ابتلای مادر به دیابت پیدا کنیم.

طبق یک مطالعه جدید، به نظر می رسد جنسیت نوزاد بر احتمال ابتلای مادر به دیابت در طول دوران بارداری و دیابت نوع ۲ بعد از بارداری تأثیر داشته باشد.محققان داده های مربوط به حدود ۶۴۳ هزار زن در کانادا را که بین سال های ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰ صاحب فرزند اول شده بودند مورد بررسی قرار دادند.به گفته محققان، زنانی که نوزاد پسر داشتند در معرض احتمال بیشتر ابتلا به دیابت دوران بارداری بودند.

دکتر «بایجو شاه»، از دانشگاه تورنتو کانادا، در این باره می گوید: «دیابت دوران بارداری به دلیل تلفیق ناهنجاری های مهم متابولیسمی در مادر و تغییرات موقتی متابولیسمی که در طول دوران بارداری روی می دهد، اتفاق می افتد. یافته های ما حاکی از آن است که جنین پسر منجر به تغییرات متابولیسمی بسیار بیشتری در مقایسه با جنین دختر می شود.»

طبق این تحقیق، اما مادران نوزادان دختری که در طول بارداری مبتلا به دیابت شده باشند، بیشتر در معرض ابتلا به دیابت نوع ۲ بعد از بارداری خواهند بود

مهر