healthy-dinner-ideas

اگر صبحانه مهم ترین وعده غذایی روز است ؛  شام هم از وعده های غذایی است  که مانند صبحانه اهمیت بسیاری دارد.بشرطی که کالری اضافی نداشته باشد .شما نباید بیش ازحد شام بخورید و نمیتوانید  معده تان را خالی نگه دارید و گرسنگی بکشید. چون در طول شب شمارا بیدار خواهد گذاشت. شام باید تعادل بین کمیت و کیفیت باشد.. چند ایده برای شام خوشمزه و سالم
۱- شام ر زود بخورید
اولین و مهمترین واقعیت ددرمورد شام اینست که آن را زود بخورید یعنی قبل از ساعت ۷ بهترین زمان برای صرف شام است. زودتر بخورید ولی  زمان بیشتری طول بکشد اشکال ندارد  چون غذا هضم داده می شود  و چربی و کا لری کمتری ذخیره کند
۲- اجتناب از گوشت  قرمز برای صرف شام
گوشت قرمز نیاز به زمان طولانی برای هضم دارد و همچنین چربی زیادی دارد بنابراین برای شام مناشب نیست
۳-زمان مورد نیاز برای شام

اینجا هزاران نفر تونستن به وزن ایده آل برسند

شما به کمک این کلینیک به صورت تضمینی میتونید وزن کم کنید. نه نیازی به ورزش های سخت هست نه قرص و داروی خطرناک، خیلی ساده و بدون دردسر فقط با تکنیک های اختصاصی این کلینیک آنلاین.

در وعده شام نسبت به سایر وعده های غذ ایی کم تر بخورید و بیشتر صحبت کنید شما لازم نیست پشت میز بنشینید و همه ا ین مدت بخورید بلکه کم بخورید و زیاد صحبت کنید
۴- سا لاد فراوان در میز شام
سالاد  حتما برای شام لازم است.سالاد میتوانید تا حدی شمارا سیر کند و لازم نیست گوشت  و یا مواد غذایی بخورید. سبزیجات و سالاد در هضم سریع غا بسیار کمک میکنند
۵-مرغ سوخاری و پیتزا
پیتزا و مرغ سوخاری وسوسه انگیزترین و ساده ترین  غذاهایی است که در هنگام تنبلی به سراغتان می آید اما به یاد داشته باشید این غذاها ناسالم ترین شام هستند
۶-غذاهارا در مایرکویو نپزد
مواد غذایی که در مایکرویو پخته میشوند سالم نیستند بهتر است مواد مغذی سالم را بخورید
در شام پرخوری نکنید  و همچنین شام را حذف نکنید چون به ان دازه صبحانه مهم هستند