healthy-dinner-ideas

اگر صبحانه مهم ترین وعده غذایی روز است ؛  شام هم از وعده های غذایی است  که مانند صبحانه اهمیت بسیاری دارد.بشرطی که کالری اضافی نداشته باشد .شما نباید بیش ازحد شام بخورید و نمیتوانید  معده تان را خالی نگه دارید و گرسنگی بکشید. چون در طول شب شمارا بیدار خواهد گذاشت. شام باید تعادل بین کمیت و کیفیت باشد.. چند ایده برای شام خوشمزه و سالم
۱- شام ر زود بخورید
اولین و مهمترین واقعیت ددرمورد شام اینست که آن را زود بخورید یعنی قبل از ساعت ۷ بهترین زمان برای صرف شام است. زودتر بخورید ولی  زمان بیشتری طول بکشد اشکال ندارد  چون غذا هضم داده می شود  و چربی و کا لری کمتری ذخیره کند
۲- اجتناب از گوشت  قرمز برای صرف شام
گوشت قرمز نیاز به زمان طولانی برای هضم دارد و همچنین چربی زیادی دارد بنابراین برای شام مناشب نیست
۳-زمان مورد نیاز برای شام

در وعده شام نسبت به سایر وعده های غذ ایی کم تر بخورید و بیشتر صحبت کنید شما لازم نیست پشت میز بنشینید و همه ا ین مدت بخورید بلکه کم بخورید و زیاد صحبت کنید
۴- سا لاد فراوان در میز شام
سالاد  حتما برای شام لازم است.سالاد میتوانید تا حدی شمارا سیر کند و لازم نیست گوشت  و یا مواد غذایی بخورید. سبزیجات و سالاد در هضم سریع غا بسیار کمک میکنند
۵-مرغ سوخاری و پیتزا
پیتزا و مرغ سوخاری وسوسه انگیزترین و ساده ترین  غذاهایی است که در هنگام تنبلی به سراغتان می آید اما به یاد داشته باشید این غذاها ناسالم ترین شام هستند
۶-غذاهارا در مایرکویو نپزد
مواد غذایی که در مایکرویو پخته میشوند سالم نیستند بهتر است مواد مغذی سالم را بخورید
در شام پرخوری نکنید  و همچنین شام را حذف نکنید چون به ان دازه صبحانه مهم هستند