Eye Chart Projector (1)

پروژکتور چشمی وسیله ای در چشم پزشکی است که بیشتر برای بررسیسلامت قرنیه و عنبیه مورد استفاده قرار می گیرد . این دستگاه به صورت رو میزی بوده و در مدل های مختلفی یافت می شود. در ادامه تصاویری از این نوع دستگاه ها را مشاهده خواهید کرد.

Eye Chart Projector (13)

Eye Chart Projector (1)

Eye Chart Projector (2)

Eye Chart Projector (3)

Eye Chart Projector (4)

Eye Chart Projector (5)

Eye Chart Projector (6)

Eye Chart Projector (7)

Eye Chart Projector (8)

Eye Chart Projector (9)

Eye Chart Projector (10)

Eye Chart Projector (11)

Eye Chart Projector (12)