proctoscope (1)

پروکتوسکوپ وسیله ای اپتوالکتریک یا فیبر اپتیک است و معمولا از آن برای دیدن وبررسی اختلالات درون روده بزرگ استفاده میشود . اجرای این وسیله پزشکی به همراه تصاویری از خود این وسیله رادر ادامه این مطلب از وبسایت دکتر سلام مشاهده نمایید.

proctoscope (1)

proctoscope (2)

CH3

proctoscope (4)

proctoscope (5)

proctoscope (6)

proctoscope (7)

proctoscope (8)

proctoscope (9)

proctoscope (10)

 

 

proctoscope (13)

proctoscope (14)