transilluminator (1)

دستگاه ترانس لومیناتور وسیله ای آزمایشگاهی است که نمونه بر روی آن قرار میگیرد و از دستگاه نوری به آن تابانده می شود و با عبور نور از آن فرد آزمایش کننده به اطلاعات مهمی دست پیدا خواهد کرد.در ادامه مطلب تصاویری از این دستگاه و طرز استفاده آن را مشاهده خواهید کرد

transilluminator (1)

transilluminator (2)

transilluminator (2)

transilluminator (3)

transilluminator (4)

transilluminator (5)

transilluminator (6)

transilluminator (7)

transilluminator (8)

transilluminator (9)

 

 

transilluminator (11)

transilluminator (12)

transilluminator (13)