feeding pump (1)

پمپ تزریق تغذیه دستگاهی بیمارستانی است که وظیفه آن کنترل تغذیه بیمارانی است که قادر به تامین مواد مورد نیاز بدن در حالت عادی نیستند. در ادامه این مطلب از وبسایت دکتر سلام تصاویری از این دستگاه را مشاهده نمایید.

feeding pump (2)

feeding pump (3)

feeding pump (4)

feeding pump (5)

feeding pump (6)

feeding pump (7)

feeding pump (8)

feeding pump (9)

feeding pump (10)

feeding pump (11)

feeding pump (12)

feeding pump (13)

feeding pump (14)