syringe pump (1)

پمپ تزریق سرنگ در واقع یک پمپ الکتریکی ست که جهت تزریق مایعات خاص در دوزهای تنظیم شده که عموما در اتاق های عمل یا بخش های ویژه مورد استفاده قرار میگیرد . تصاویری از انواع مختلف پمپ تزریق سرنگ را در ادامه مشاهده نمایید.

syringe pump (1)

syringe pump (2)

syringe pump (3)

syringe pump (4)

syringe pump (5)

syringe pump (6)

syringe pump (7)

syringe pump (8)

syringe pump (9)

syringe pump (11)

syringe pump (12)

syringe pump (13)

syringe pump (14)