دومين جلسه مشاوره انجمن ام. اس استان قم با حضور بيماران و پزشکان متخصص مغز و اعصاب در مرکز بهداشت استان قم برگزار شد.
به گزارش دکتر سلام به نقل از ايسنا، معاون آموزشي و پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي قم در اين جلسه به تشريح داروهاي مورد استفاده بيماران و حوادث ناشي از آنها و مزايا و معايب آن پرداخت و گفت: اين داروها حداکثر بر روي 40 درصد بيماران موثر بوده است.

شمس الدين حجازي به تاثير داروي اونکس و آخرين تحقيقات در مورد اين دارو اشاره و ابراز عقيده كرد: اين دارو حداکثر تا 5 سال مي تواند مورد استفاده قرار گيرد. مطالعات انجام شده ثابت کرده است، پس از اين مدت آنتي بادي عليه اين دارو در بدن بيمار ايجاد و باعث مقاومت بدن و عدم پاسخ دهي بيمار به دارو خواهد شد.

پزشک معتمد انجمن ام.اس. قم به ساخت داروي سينووکس در کشور اشاره کرد و گفت: اين دارو شبيه اونکس بوده و از مزاياي آن جلوگيري از خروج ارز از کشور و صرفه جويي اقتصادي است.

وي خاطرنشان کرد: اين دارو نه تنها عوارض بيشتري نسبت به نوع خارجي آن ندارد، بلکه تهيه آن با توجه به توليدات داخلي براي بيماران در آينده آسانتر خواهد بود.

عضوهيات امناي انجمن ام. اس قم، استرس را از عوامل مهم در پيشرفت بيماري دانست و گفت: بيماراني که داروي آنها با تجويز پزشک قطع مي شود، بيماريشان پيشرفت نمي کند اما استرس ناشي از قطع دارو علائم بيماري را تشديد کرده و اين توهم را به وجود مي آورد که قطع دارو سبب افزايش علائم بيماري شده است.