infant scale.mechanical (1)

ترازوی آنالوگ اطفال یکی از انواع ترازو است که برای سنجشوزن نوزادان از آن استفاده می شود . این نوع ترازو ها در انواع و اندازه های متفاوت موجود هستند . در ادامه این مطلب از وبسایت دکتر سلام تصاویری از این نوع ترازو های آنالوگ را مشاهده خواهید کرد.

infant scale.mechanical (2)

infant scale.mechanical (3)

infant scale.mechanical (4)

infant scale.mechanical (5)

infant scale.mechanical (6)

infant scale.mechanical (7)

infant scale.mechanical (8)

infant scale.mechanical (9)

infant scale.mechanical (10)

infant scale.mechanical (11)

infant scale.mechanical (12)

infant scale.mechanical (13)