hospital_baby_bed (1)

تخت اطفال یکی از انواع تخت های موجود در بیمارستان است که نوزادان تازه متولد شده و کودکان بسیار خردسال را در آن قرار می دهند.این تخت ها در انواع مختلف وجود دارند که در زیر تصاویری از تعدادی از این مدل ها راخواهید دید.

hospital_baby_bed (2)

hospital_baby_bed (3)

hospital_baby_bed (4)

hospital_baby_bed (5)

hospital_baby_bed (6)

hospital_baby_bed (7)

hospital_baby_bed (8)

hospital_baby_bed (9)

hospital_baby_bed (10)

hospital_baby_bed (11)

hospital_baby_bed (12)

hospital_baby_bed (13)

hospital_baby_bed (14)