surgical room bed (1)

تخت الکتریکی اتاق عمل تخت هایی هستند که جهت سهولت کار پزشکان و جراحان قابلیت تنظیم اندازه ها و ارتفاع و کنترل بقیه قستم ها را دارا هستند. تصاویری از این نوع تخت ها را در ادامه این مطلب از وبسایت دکتر سلام مشاهده نمایید

surgical room bed (2)

surgical room bed (3)

surgical room bed (4)

surgical room bed (5)

surgical room bed (6)

surgical room bed (7)

surgical room bed (8)

surgical room bed (9)

surgical room bed (10)

surgical room bed (11)

surgical room bed (12)

surgical room bed (13)

surgical room bed (14)

surgical room bed (15)