Enthusiastic businesswoman with arms raised in office

 موفقیت شما و فرزندانتان در گرو کنار گذاشتن و استفاده کمتر از تبلت و موبایل است اگر تمایل دارید پیشرفت خود و خانواده تان را ببینید از وسایل ارتباط جمعی کمتر استفاده کنید.

موبایل و تبلت وقت دانش‌آموزان را تلف و از پیشرفت تحصیلی آنان جلوگیری می‌کند.

 از ورود موبایل و تبلت به مدارس چالش تازه ای را پیش روی محققان علوم رفتاری و آموزشی قرار داده است و اهمیت این مورد تا جایی است که در کشور ما نیز بررسی ها و بحث های بسیاری در خصوص فواید و آسیب های موبایل و تبلت در دستان دانش آموزان انجام شده است.

با توجه به ضرورت بررسی های علمی و کارشناسانه روی این بحث،‌ یورونیوز به این موضوع پرداخته است. نتایج یک تحقیق در انگلیس نشان می‌دهد ممنوعیت استفاده از موبایل در مدارس در مجموع تاثیر مثبتی بر عملکرد دانش‌آموزان در طول یک سال تحصیلی خواهد داشت.

بنا به گزارش های منتشر شده،‌ موبایل و تبلت وقت دانش‌آموزان را تلف و از پیشرفت تحصیلی آنان جلوگیری می‌کند و همچنین باعث حواس‌پرتی دانش‌آموزان و تضعیف عملکرد آموزشی در منزل و مدرسه است.

این تحقیق که بر روی دانش‌آموزان دبیرستانی مدارس چهار شهر مختلف انگلستان انجام شد، از بهبود شش درصدی نتایج امتحانات آن دسته از دانش‌آموزانی که طرح ممنوعیت موبایل را اجرا کردند، حکایت داشت.

معلمان در انگلیس به لحاظ قانونی از سال 2007 حق مصادره گوشی و سایر متعلقات دانش‌آموزان را دارند، هرچند سیاست دولتی رسمی در این زمینه وجود ندارد.

پانا،‌