index.jpg6369

چه انتظاراتی در سال اول زندگی باید از کودک داشت و مراحل رشد وی در ماههای اول زندگی یک کودک سالم چگونه اند.


• پس از تولد، نوزاد می‌تواند سینه مادر را بمکد.

• در دو ماهگی، می‌تواند دست‌ها و پاهای خود را به آرامی تکان دهد، برای چند دقیقه سرش را در زاویه ۴۵ درجه نگه دارد و اشیا را برای زمان کوتاهی در دست خود نگه دارد.

• در سه ماهگی، می‌تواند با کمک اطرافیان و حمایت آن‌ها بنشیند البته نمی‌تواند سرش را خوب نگه دارد.

• در چهار ماهگی، می‌تواند به مدت ده دقیقه بنشیند و سر خود را به خوبی کنترل کند.

• در پنج ماهگی، پاهای خود را به طرف دهانش می‌برد و انگشتان پای خود را می‌مکد.

• در شش ماهگی، کودک می‌تواند از شکم به کمر چرخ بزند.

• در ۷ ماهگی، می‌تواند بدون کمک به راحتی بنشیند. البته شاید به کمی کمک نیاز داشته باشد. می‌تواند دو وسیله رابه هم بکوبد.

• در ۸ ماهگی، کودک می‌تواند سینه خیر حرکت کند و با کمک روی پا‌هایش بایستد. او همچنین می‌تواند وسایل را از روی زمین بردارد و در دست بگیرد.

• در ۹ ماهگی، کودک می‌تواند به خوبی اشیا مختلف را با انگشت‌های شست و اشاره خود بردارد و همچنین می‌تواند در حالیکه که اسباب بازی در دست دارد روی زمین سینه خیز برود.

• در ۱۰ ماهگی، وقتی هر دو دوست کودک را در دست بگیرید، می‌تواند روی پاهای خود راه برود. همچنین می‌تواند دستش را به دیوار یا مبلمان بگیرد و راه برود. اصولا کودکان بین ۱۰ تا ۱۴ ماهگی می‌توانند بدون کمک راه بروند.

• در ۱۱ ماهگی، کودکان می‌توانند دست تکان دهند، از وسایل بالا بروند، بنشینند، دولا شوند و به تنهایی روی پاهای خود بایستند. شاید حتی بتوانند قاشقی در دست بگیرند و آن را به سمت دهان خود ببرند.

• در ۱۲ ماهگی، نوزاد می‌تواند راه برود اما ترجیح می‌دهد چهاردست و پا به اطراف حرکت کند. او می‌تواند با انگشت سبابه خود اشاره کند.

• اصولا کودکان از هفت ماهگی صداهای نامفهوم از خود در می‌آورند و از نخستین سال تولدشان می‌توانند کلمات کوتاهی را بیان کنند.

برترین ها