Scalpel (1)

تیغ های بیستوری یا تیغ جراحی وسیله ای بسیار حساس و پرکاربرد در جراحی ها هستند که کاربرد آن ها در تمام امور جراحی آشکار است. در ادامه این مطلب از وبسایت دکتر سلام تصاویری ازا این تیغ های جراهی در انواع مدل های مختلف را مشاهده نمایید.

Scalpel (1)

Scalpel (2)

Scalpel (3)

Scalpel (4)

Scalpel (5)

Scalpel (6)

Scalpel (7)

Scalpel (8)

Scalpel (9)

Scalpel (10)

Scalpel (11)

Scalpel (12)

Scalpel (13)

Scalpel (14)