Anesthesia tube (1)

تیوب های بیهوشی وسیله هایی هستند که در عمل های جراحی که نیاز به بیهوشی جنرال برای مراحل عمل هست کاربرد دارند. این تیوب ها در انواع مختلف یکی از پرکاربردترین وسایل بیهوشی هستند. در ادامه تصاویری از انواع این تیوب های بیهوشی را مشاهده نمایید.

Anesthesia tube (2)

Anesthesia tube (3)

Anesthesia tube (4)

Anesthesia tube (5)

Anesthesia tube (6)

Anesthesia tube (7)

Anesthesia tube (8)

Anesthesia tube (9)

Anesthesia tube (10)

Anesthesia tube (11)

Anesthesia tube (12)