209750_210

 

والدین باید تلاش کنند نیازهای دوقلوها را در هر زمان رفع کنند و در هر زمان به نوبت یکی از آنها را مدنظر قرار دهند؛ در مرحله نخست، رفع نیاز قل اول و مرحله دوم رفع نیاز قل دوم را در نظر بگیرند تا احساس تبعیض و حسادت و در نهایت ناکامی در دوقلوها ایجاد نشود.

یک روانشناس معتقد است: هر چند دوقلوها شباهت‌ها و یکسانی‌هایی با هم دارند ولی باید آنها را به عنوان دو انسان متفاوت با علایق، طرز تفکر، باورها و اعتقادات جدا در نظر بگیریم و نیازهای آنها را با تقدم و تاخر صحیح، رفع کنیم.

اردشیر یاراحمدی ، منطقه خوزستان، اظهار کرد: تربیت دوقلوها، شبیه به کودکان عادی است ولی به دلیل این‌که شبیه هم هستنند باید به تقدم و تاخر رفع نیازهای آن توجه شود. این تقدم و تاخر در رفع نیازهای دوقلوها، موجب شکل‌گیری شخصیت خاص در آنها می‌شود.

وی ادامه داد: تقدم و تاخر در رفع نیازهای کودکان دوقلو از سوی والدین موجب ایجاد حسادت نسبت به همدیگر در میان آن دو می‌شود؛ اگر مادر نیاز تشنگی یکی از دوقلوها را رفع کند، دیگری به مادر نگاه می‌کند و منتظر می‌ماند و اگر نیاز او دیر برآورده شود موجب حسادت او خواهد شد.

یاراحمدی خاطرنشان کرد: والدین باید نیازهای دوقلوها را همزمان رفع کنند و یا بلافاصله بعد از رفع نیاز اولی، نیازی دیگری را هم رفع کنند تا موجب تبعیض یا نگرش تبعیض‌آمیز در کودک دیگر نشود.

این روانشناس افزود: نکته‌ای که باید به آن توجه کنند این است که دوقلوها از نظر ظاهری شبیه هم و دارای ویژگی‌های یکسانی هستند و به دلیل مسایل ژنتیکی خلق و خوی متفاوتی نسبت به بچه‌های عادی دارند، به طور مثال اگر یکی از دوقلوها دختر و دیگری پسر باشد، نیازهای آنها کاملا متفاوت خواهد بود و والدین نمی‌توانند رفتار یکسانی با دوقلوهای خود داشته باشند.

 

 

یاراحمدی بیان کرد: مردم از دوقلوها انتظارهای یکسانی دارند و فکر می‌کنند اگر قلوی اول توانمندی ریاضی بالایی دارد پس قلوی دیگر نیز باید چنین توانمندی داشته باشد؛ این در حالی است که دوقلوها با وجود شباهت، دارای توانمندی و توانایی متفاوتی هستند و والدین باید انتظارات خود را از آنها معقول کنند و توقع یکسانی از آنها نداشته باشند.

وی توصیه کرد: والدین با توجه به نیازهای فردی دوقلوها، باید سعی کنند همسان با آنها رفتار کنند و انتظاراتشان از دوقلوها یکسان نباشد. دیده می‌شود که در خانواده‌ها برای دوقلوها لباس‌های یکسانی می‌گیرند که این طرز تفکر والدین درست نیست، بلکه والدین باید توجه کنند با هر کدام از دوقلوها با توجه به علایق و استعداد و طرز تفکرشان، چگونه رفتار شود.

منبع- روزنامه پزشکی ایران