urine analyzer (1)

دستگاه تجزیه ادرار وسیله ای آزمایشگاهی است که با قرار دادن مقداری نمونه در آن و شروع عمل تجزیه نمونه اطلاعت کاملی را از نمونه مورد نظر به ما می دهد. در ادامه این مطلب از وبسایت دکتر سلام تصاویری از انواع این دستگاه را مشاهده خواهید کرد.

urine analyzer (2)

urine analyzer (3)

urine analyzer (4)

urine analyzer (5)

urine analyzer (6)

urine analyzer (7)

urine analyzer (8)

urine analyzer (9)

urine analyzer (10)

urine analyzer (11)

urine analyzer (12)

urine analyzer (13)

urine analyzer (14)

urine analyzer (15)