benefits-of-living-the-single-life

مجرد بودن  مزایای خاص خود را دارد . در اینجا چند مزایای مجرد بودن را برای شما بیان میکنیم تا به مجرد بودنتان افتخار کنید
1. شما از نظر مالی مستقل هستید

مهم نیست که چقدر همسرتان را دوست دارید، هر کسی می خواهد  برای خودش  پولی داشته باشد. مجرد بودن  نوعی پس انداز پولی است. باید برای همسرتان هدیه های گوناگونی بخرید، مثلا هزینه های بیمورد خانمها مثل آرایشگاهها و… عوض این کارها پولتان را میتوانید برای خودتان برای چیزهایی که دوست دارید خرج کنید
2. در انتخاب شغل آزاد هستید
در بسیاری از موارد آقایان شغلی را دوست دارند که مورد دلخواه خانمشان نیست و مجبورند حرفه ای که خانم دوست دارد را دنبال کنند . . در دوران مجردی لزومی ندارد شما در این مورد بحث کنید. رویای شما متعلق به خودتان است ،در دوران مجردی اراده آزادی دارید
3.  دوستان و خانواده

اغلب اتفاق می افتد که خواسته یا ناخواسته، ما زمان کافی برای دوستان و خانواده نداریم ، زمانی که ما در دوران متاهلی هستیم . همه روزه مشغله داریم ، و زمانی که کمی  وقت آزاد  داریم ، میخواهیم آن را با همسرمان بگذرانیم ، اما آنهایی که دوست واقعی ما هستند فراموش می شوند . در حالی که شما در دوران مجردی میتوانید همه وقت  آزاد خودرا با دوستان و خانواده باشید

4.  زمان کافی برای سرگرمی

آیا شما عاشق خواندن کتاب یا مسافرت هستید ؟ خوب، شما می توانید  بدون نیاز به شروع یک بحث یا دادن توضیحات به هر کسی انجام دهید. کسی به شما نق نمی زند. این زندگی شما است و شما برای خودتان زندگی میکنید
5. مقصر اشتباهات

شما تنها هستند،  بدان معنی است که  کسی همه تقصیرهارا گردن شما نمیاندازد و باید برای خودتان برنامه ریزی داشته باشید

منبع- اختصاصی http://www.hidoctor.ir