exercise test (1)

تست ورزش نوعی تست است برای بیمارانی که مبتلا به بیماری عروق کرونری هستند و در هنگامی که تحت تنش فیزیکی  باشند ECG غیر طبیعی دارند.تست ورزش برای پیش بینی، تشخیص و مانیتور کردن بیماریهای قلبی ، ریوی و عروقی کاربرد دارد.در ادامه تصاویری از دستگاه های تست ورزش و خود این تست را مشاهده نمایید.

exercise test (2)

exercise test (3)

exercise test (4)

exercise test (5)

exercise test (6)

exercise test (7)

exercise test (8) exercise test (9) exercise test (10) exercise test (11) exercise test (12)

exercise test (14)