طبق يك مطالعه، دارويي كه براي از بين بردن لخته‌هاي خون به قربانيان حمله قلبي يا سكته مغزي داده مي‌شود، مي‌تواند به درمان سرمازدگي‌هاي شديد و كاهش خطر قطع عضو كمك كند.
به گزارش دکتر سلام به نقل ازخبرگزاري رويترز از واشنگتن، نويسندگان اين مطالعه كه در مجله “آرشيوهاي جراحي” منتشر شده است، مي‌گويند در حالي كه در ‪ ۲۵‬سال گذشته درمان براي ديگر موارد مراقبت‌هاي حياتي بطور چشمگيري پيشرفت كرده است ، اما معالجه سرمازدگي تغيير چنداني نكرده است.

آنها نوشتند، امروزه درمان سنتي شامل گرم كردن بافت، انتظار طولاني و همراه با مراقبت و اغلب قطع عضو با تاخير است.

محققان نوشتند، درحالي كه پيشرفت‌هاي چشمگيري در كيفيت درماني موارد ديگر از جمله سوختگي‌ها، تروما و مراقبت‌هاي حياتي صورت گرفته است اما اين گفته قديمي “سرمازدگي در زمستان و قطع عضو در تابستان” امروزه همچنان به قوت خود باقي است.

محققان دانشگاه يوتا در “سالت ليك سيتي” استفاده از عامل از بين برنده لخته خون به نام “‪ “tPA‬را در شش بيمار كه در طي سالهاي ‪ ۲۰۰۱‬تا ‪ ۲۰۰۶‬به سرمازدگي شديد مبتلا شده بودند، مطالعه كردند.

اين شش نفر كه جريان خون غيرعادي داشتند، ظرف ‪ ۲۴‬ساعت پس از بروز آسيب ‪ TPA‬دريافت كردند.

در اين مطالعه اين افراد با ‪ ۲۵‬قرباني ديگر كه در فواصل سال‌هاي ‪۱۹۹۵‬ تا ‪ ۲۰۰۶‬دچار سرمازدگي شده و تحت اين درمان قرار نگرفتند مقايسه شدند.

در اين مطالعه ديده شد، شش بيمار كه داروي ‪ tPA‬دريافت كردند از ‪۵۹‬ انگشت دست يا پا آنها كه دچار سرمازدگي شده بود ‪ ۶‬انگشت (‪ ۱۰‬درصد) قطع شد. درحالي كه گروهي كه تحت اين درمان قرار نگرفته بودند ‪ ۹۷‬انگشت از ‪۲۳۴‬ انگشت يخ زده خود (‪ ۴۱‬درصد) را از دست دادند.

آنها نوشتند، حفظ اعضاي بدن بيماران كه عملكرد بيمار را به حداكثر مي‌رساند احتمالا مهمترين مزيت استفاده از ‪ tPA‬در حوادث سرمازدگي است.