shutterstock128088629

چرا اکثر مردان فراموشکارند و دلیل عدم توانایی آنان در به یادسپردن برخی موارد چیست؟

محققان دریافته‌اند مردان به اندازه زنان در به یاد سپردن قوی نیستند. این نتیجه از مطالعه روی 100 داوطلب زن و مرد 15 تا 40 ساله که به هریک از آنها موضوعاتی برای به خاطر سپردن در بازه‌های زمانی دو دقیقه، 15 دقیقه و 24 ساعت داده شد،‌به دست آمد.

محققان دانشگاه بیرمنگام با بررسی نتایج به دست آمده دریافتند زن‌ها برای انجام وظایفی که برای آینده برنامه‌ریزی شده‌اند حافظه بهتری نسبت به مردها دارند با این‌همه هردوگروه برای به‌یاد آوری برنامه‌هایی که به آینده دور تعلق دارد دچار مشکل هستند.

به گفته محققان با توجه به مسئولیت‌های بیشتری که در کنار مسئولیت‌های شغلی بر عهده زنان است، رویدادی که نتیجه نقش اجتماعی زنان جوامع امروزی است، زنان در زندگی روزمره باید وظایفی را انجام دهند که بیشتر از مردان با مهارت‌های حافظه‌ای/برنامه‌ریزی در ارتباط است و همین موضوع توانایی به خاطر سپردن را در زنان افزایش می‌دهد.

برای مثال خیلی کمتر پیش می‌آید که یک زن خرید مایحتاج روزمره خانه را فراموش کند،‌موردی که در میان مردان بسیار رایج است. همچنین تفاوت جنسیتی ناشی از هورمون‌ها و یا ساختار مغزی نیز می‌تواند عاملی برای تشدید این موضوع باشد، زیرا مرکز حافظه در مردان بین سال‌های 20 تا 40 سالگی کوچکتر می‌شود اما در زنان این اتفاق رخ نمی‌دهد.

تلگراف