telemonitoring (1)

تله مانیتورینگ علائم حیاتی وسیله ای است برای نمایش و ثبت فعالیتهای بیمار که روی بدن بیمار نصب شده و از راه دور اطلاعات را به یک مرکز ارسال می کند و مورد بررسی پزشک قرار می گیرد. در ادامه این مطلب عکس هایی ازاین وسیله را مشاهده نمایید.

telemonitoring (2)

telemonitoring (3)

telemonitoring (4)

telemonitoring (5)

telemonitoring (6)

telemonitoring (7)

telemonitoring (8)

telemonitoring (9)

telemonitoring (10)

telemonitoring (11)

telemonitoring (12)

telemonitoring (13)

 

 

 

 

telemonitoring (15)