topography (1)

دستگاه تست توپوگرافی چشم وسیله ای در چشم پزشکی است که وظیفه آن تشخیص پستی و بلندی سطح شبکیه چشم است. در ادامه این مطلب از وبسایت دکتر سلام تصاویری از این دستگاه را مشاهده می کنید.

topography (1)

topography (2)

topography (2)

topography (3)

topography (4)

topography (5)

topography (6)

topography (7)

topography (8)

topography (9)

topography (10)

topography (11)

topography (12)

topography (13)