macular- edema

شرکت داروسازیAmpioنتایج مفید کارآزمایی OptimEyesرا برای ادم ماکولای دیابتی اعلام کرد. هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر بخشی داروی خوراکی Optinaبرای درمان ادم ماکولای دیابتی بود.

ادم ماکولای دیابتی یکی از عوارض نسبتاً شایع بیماری دیابت است که حدود 30 درصد از افراد دیابتی بالای بیست سال به آن مبتلا هستند. ویژگی این عارضه  از دست دادن بینایی مرکزی است که معمولاً بصورت تاری دید درناحیه ی مرکزی تصاویر تظاهر می کند این حالت به دلیل تجمع مایع در ناحیه ی ماکولا در شبکیه  بروز می کند.

داروی Optinaاز طریق  تقویت  ارتباط  بین سلولها و درنتیجه جلوگیری از نشست مایع از غشاء سلولها سبب  درمان ادم ماکولای دیابتی می شود.

محققان دریافتند مصرف داروی خوراکی Optinaکاملاً ایمن است وهیچکدام از افراد  شرکت  کننده  دراین کارآزمایی عوارض جانبی خاصی را با مصرف این دارو تجربه نکردند.

علاوه بر این  بسیاری از شرکت  کنندگان بهبود قابل توجهی را در بینایی خود گزارش کردند و معاینات نشان می دهد تورم  شبکیه  در این افراد بهبود یافته است. این کارآزمایی  درمراحل اولیه  است اما چنانچه موفقیت آن به اثبات برسد به درمانهای جدیدی برای ادم ماکولای دیابتی منجر خواهد شد.

 هنگامیکه این کارآزمایی تکمیل گردد آنالیز نتایج بطورکامل انجام خواهد شد، شرکت داروسازی Ampioقصد دارد یافته های این کارآزمایی را برای دریافت تاییدیه از سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) به این سازمان ارائه  دهد.

منبع : diabetestma.org