thoracoscope (1)

دستگاه توراکوسکوپ وسیله ای است برای آندوسکوپی از ریه که این دستگاه برای بررسی ریه که از بین دنده ها وارد می شود.در ادامه تصاویری از خود وسیله توراکوسکوپ و عملکرد آن را مشاهده خواهید کرد

thoracoscope (1)

thoracoscope (2)

thoracoscope (3)

thoracoscope (4)

thoracoscope (5)

thoracoscope (6)

thoracoscope (7)

thoracoscope (8)

thoracoscope (9)

thoracoscope (10)

thoracoscope (11)

thoracoscope (12)