TDS meter (1)

دستگاه تی دی اس متر دستگاهی است که جهت تعیین میزان جامدات حل شده درآب بکار میرود و بیشتر جهت آبهای صنعتی واستخرهای شنا کاربرد دارد. در ادامه این مطلب تصاویری از انواع مختلف این دستگاه را مشاهده خواهید کرد.

TDS meter (2)

TDS meter (3)

 

 

TDS meter (5) TDS meter (6)

TDS meter (7)

TDS meter (8)

TDS meter (9)

TDS meter (10)

TDS meter (11)

TDS meter (12)

TDS meter (13)

TDS meter (14)